Accommodatie

Op onderstaande kaart staan plaatsen in de nabije omgeving met Hotels & Pensions. De nummers op de kaart corresponderen met de nummers achter de plaatsnamen eronder. Onder iedere plaatsnaam worden 1 of meer accommodaties genoemd met adres en telefoonnummer. Sommige hebben zelfs een internetlink en emailadres. Als de onderstaande accommodatie te duur of niet passend zijn voor uw team kunt u altijd de toernooi commissie emailen voor een oplossing.

SEXBIERUM (1)

Harmonie Hotel Cafe Restaurant De
www.hcrdeharmonie.nl

Kade 1, 8855 HX, Sexbierum, Tel +31 (0)517-591476 en +31 (0)620620125 :t/m 30 slaapplaatsen

TZUM

Boerencamping Ny Herema Meer info
Franekerweg 30, 8804 NA Tzum, Telefoon/Fax 0517 452915

TZUMMARUM (5)

Poortstra Pension
Kleasterwei 18, 8851 GP, Tzummarum, Tel +31 (0)518-481245

DONGJUM (4)

Oppe Klincke Hotel Pension
Franekerweg 6, 8808 HA, Dongjum, Tel +31 (0)517-3943

HARLINGEN (3)

Zeehoeve Recreatiepark
Westerzeedijk 45,8862 PK, Harlingen, tel +31 (0)517-413465
info : www.zeehoeve.nl

Stadslogement Almenum Meer info
Kruisstraat 8, 8861EB, Harlingen, Tel +31 (0)517-417706

Zeezicht Hotel Café Restaurant Meer info
Zuiderhaven 1, 8861CJ, Harlingen, Tel +31 (0)517-412536
lzeezicht@hollandhotels.nl

Anna Casparii Hotel Restaurant
Noorderhaven 69, 8861AL, Harlingen, Tel +31 (0)517-412065

Arends Pension Fam
Noorderhaven 63, 8861AL, Harlingen, Tel +31 (0)517-415088

Centraal Hotel
Brouwersstraat 12, 8861CX, Harlingen, Tel +31 (0)517-412200

Mellema Pension D
Noorderhaven 75, 8861AL, Harlingen, Tel +31 (0)517-430040

FRANEKER (2)

Tulip Inn Franeker Meer info
Hertog van Saxenlaan 78, 8802 PP, Franeker, Tel +31 (0)517-398000

Hotel De Stadsherberg Meer info
Oud Kaatsveld 8, 8801AB, Franeker, Tel +31 (0)517-392686

Bloemketerp Recreatiepark
Burg J Dijkstrawg 3, 8801PG, Franeker, Tel +31 (0)517-395099

Doelen Restaurant Grand Café
Breedeplaats 6, 8801 LZ, Franeker, Tel +31 (0)517-392261

 © 2005